Skót/brit hagyományőrzők

Mi SKÓT/BRIT HAGYOMÁNYŐRZŐK vagyunk, mert a hagyományőrzés a barátságon és jó hangulaton alapul.

A lényeg: dudás, dobos, lövész

— aki a rettentően hangos zenészek mellé, még hangosabban lő is…

Van, aki skót dudán játszik, van, aki 500 évre visszavezeti a családfáját*, és van, aki imád hangosan dobolni…

HALK DOLOGRÓL ITT SZÓ SEM LEHET!

*Felföldi János a becsületes nevem, származásom tekintve skót. Mindig könnybe lábadt a szemem már kisebb koromban is, mikor meghallottam a duda hangját. Sokáig nem is sejtettem miért, míg Édesapám tanácsára el nem kezdtem felgöngyölíteni a családfánkat. Őseim 1581-as években éreztek Svédországon keresztül az Európai hadszíntérre mint skót zsoldosok. Az Erdélyi hadak először a Lengyel hadjáratban tapasztalhatták meg a skótok állhatatosságát, és félelmetes lövész tudását. Ezek után 1592-ben egy alig 200 fős csoportjuk Jósika akkor miniszter hívására érkezett Erdélybe, majd 1596-ban hősiesen védték Lippa várát “Nagyszemöldökű” Szolimán temesvári beglerbég csapatainak ostromakor. Maroknyi csapatuk nagy része felmorzsolódott az ostrom, majd az azt követő harcokban. A kevés megmaradt zsoldos letelepedett, és beolvadt a székelyek közé. Sokan a helyiek számára nehezen kimondható skót családneveiket is magyarították, így lettünk mi is Felföldiek. A török elleni harcokban nyújtott kimagasló teljesítményért 1611-ben Szebenben Báthorytól családom Felföldi János nevű őse nemességet, és címerviselési jogot kapott. Az ezt követő évszázadok alatt családom hosszú kalandos úton telepedett egyre beljebb a mai Magyarország területére, sokáig Geszteréd, majd Érd-Martonvásár környéke következett. Én magam 1976-ban születtem, immáron Budapesten.

Dudás, dobos, lövész — aki a rettentően hangos zenészek mellé, még hangosabban lő is…

(100.000 Ft + 0 ÁFA + útiköltség)